Szkolenia job shadowing – działania w projekcie realizowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego

Od września bieżącego roku grupa 7 nauczycieli kształcenia zawodowego Technikum im. J.Piłsudskiego w ZSP Nr 1 realizuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), projekt „Kształcimy zawodowo! Mobilność uczniów i kadry ZSP Nr 1 w Brzesku”. Celem realizowanych działań jest wspieranie doskonalenia zawodowego osób pracujących w dziedzinie kształcenia zawodowego młodzieży, wprowadzanie innowacji, stałe podnoszenie jakości kształcenia oraz wzmacniania współpracy z partnerami na szczeblu międzynarodowym.

Działania w projekcie realizowane są od czerwca 2017 r. Nauczyciele biorący udział w projekcie przed wyjazdem zostali objęci przygotowaniem językowym, kulturowym  i pedagogicznym. 25.02.2018 wyjeżdżają  na tygodniowe szkolenie do Sewilli/Hiszpania. Tam przez pięć dni w COLEGIO SALESIANOS SAN PEDRO staną się „cieniem” swoich hiszpańskich odpowiedników. Dodatkowo każdego dnia, polscy nauczyciele i ich hiszpańscy partnerzy spotkają się  w celu omówienia bieżących doświadczeń. Wspólne rozmowy, ocena stosowanych metod i form pracy pomoże w procesie rozpoznawania dobrych metod nauczania. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń oraz wzmocnienie relacji, co podniesie jakość realizowanego działania.

Udział w zajęciach umożliwi zaznajomienie się z bazą dydaktyczną teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego szkół w Andaluzji; poznanie sposobów wykorzystywania technik informatycznych w tym e-learningu w trakcie zajęć szkolnych, stosowania innowacyjnych metod pracy, organizacji kształcenia zawodowego.

Wyjazd nauczycieli jest pierwszym z czterech działań zaplanowanych w ramach realizowanego projektu. Już 25.02.2018 grupa uczniów 16 uczniów Technikum im. J. Piłsudskiego wyjeżdża na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Wyjazd drugiej grupy uczniów zaplanowano na listopad 2018, natomiast kolejni nauczyciele kształcenia zawodowego wyjadą na szkolenie w COLEGIO SALESIANOS SAN PEDRO w styczniu 2019.

Nauczyciele ZSP Nr 1 w Brzesku posiadają bogate doświadczenie  w realizacji programów unijnych. Dotychczas zrealizowane projekty międzynarodowe dotyczyły  mi. in. organizowania i realizowania mobilności pracowników szkoły, organizacji praktyk zawodowych uczniów klas technikum oraz wymian międzynarodowych młodzieży.  W roku 2015 zrealizowaliśmy projekt „KSZTAŁCIMY ZAWODOWO! – INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZWODOWYM” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – POWER. Projekt  obejmował szkolenie kadry kształcenia zawodowego oraz praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach uczniów w zawodzie technik logistyk i technik informatyk. Nauczyciele poznawali brytyjski system kształcenia zawodowego, natomiast uczniowie uczestniczyli w 4-tygodniowej praktyce w Valencji. Projekt zakończono 14.12.2015 roku. Efektem zdobytego doświadczenia nauczycieli jest uruchomienie i wdrażanie do pracy na zajęciach platformy edukacyjnej MOODLE.

W roku 2014 szkoła ukończyła realizację dwuletniego programu Leonardo da Vinci, który dotyczy wymian i staży IVT dla młodzieży kształconej w zawodach technik informatyk i technik logistyk – „LOGISTYK I INFORMATYK – ZAWODY PRZYSZŁOŚCI!”. Uczniowie klas Technikum kształcący się w zawodzie technik informatyk i technik logistyk mieli możliwość uczestniczenia w 4-tygodniowej  zagranicznej praktyce zawodowej w Walencji /Hiszpania/ oraz w Rimini /Włochy/. Udział w projekcie wzmocnił pozycję uczniów na rynku pracy, pozwolił nauczycielom  na zdobycie nowych doświadczeń, wdrożenia nowych pomysłów, co skutkuje lepszą organizacją pracy.

W roku 2013 szkoła realizowała projekt „Wymiana doświadczeń” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci” – projekt przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, pozwolił m. in. na zapoznanie się z funkcjonowaniem i organizacją fińskiego systemu edukacji, posiadanej bogatej bazy dydaktycznej oraz zapoznanie się z organizacją systemu kształcenia osób dorosłych. Jednym z wielu efektów realizowanego projektu jest stworzona w placówce na wzór fiński nowoczesna pracownia reklamy.

W latach 2013 – 2015 szkoła realizowała projekt „Mens sana in corpore sano” /W zdrowym ciele zdrowy duch/dwuletni  Dwustronny Partnerski Projekt Szkół  w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”.

Koordynatorami realizowanych działań są p. Dorota Jedlińska oraz p. Bożena Maksylewicz.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.