Witamy na stronie projektu

Realizacja projektu „Kształcimy zawodowo! Mobilność uczniów i kadry ZSP Nr 1 w Brzesku” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Staże uczniów klas III Technikum im. J. Piłsudskiego w ZSP Nr 1 realizowane w terminach
25.02-24.03.2018
5-30.11.2018
oraz szkolenie kadry kształcenia zawodowego w terminach:
18-24.02.2018
20- 26.01.2019

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. FRSE oraz KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Beneficjent projektu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Okulickiego 2, 32-800 Brzesko
tel. +48146863200 fax. +48146863837
www.zsp1-brzesko.edu.pl

Organizacja pośrednicząca:
EUROMIND PROJECTS SL
J18878
AVENIDA CIUDAD DE LINARES 2 PASAJE
Hiszpania
23400 UBEDA JAEN
www.euromind.es
+34627050073

Organizacje przyjmujące: firmy, szkoły i zakłady pracy w Sewilli

FINANSOWANIE PROJEKTU